Leo Bombeeck Copyright Contact Leo Bombeeck Copyright Contact Home Geschiedenis Online familieboek Boeken Artikelen Foto Gallary Gedachtenisprentjes Contact Home Geschiedenis Online familieboek Boeken Artikelen Foto Gallary Gedachtenisprentjes Contact
© Copyright 2015-2020  Bombeeck Genealogy, designed by MB. Alle rechten voorbehouden.
Stamboom familie Bombeeck BelgiŽ / Nederland
© Copyright Bombeeck-Genealogy 2020
Gentse katoenbewerkers naar Helmond in Nederland 1842-1860      door Leo Bombeeck BOEK 1   De persoonsnamen (met biografische gegevens) en overige gegevens uit dit werk zijn zorgvuldig gecontroleerd. Ze zijn samengesteld, deels uit onuitge- geven bronnen en deels uit uitgegeven bronnen en werken. We zijn ons ervan bewust dat overgenomen publicaties, alsmede de gegevens uit de archieven, geen garantie bieden over de juistheid van het geschrevene. De samensteller stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden in dit werk.              De Gentse katoenfabrieken van de Nederlandse eigenaar Abraham Voortman aan de Vogelenzang te Gent, opgericht in 1790.   Titelpagina De afbeelding toont de doorsnede van de katoenspinnerij van Lieven Bauwens in het voormalige Kartuizerklooster te Gent, Oost-Vlaanderen, BelgiŽ (Stadsarchief Gent BelgiŽ). Genre Textielindustrie: geschiedenis; Oost-Vlaamse uitwijkelingen naar Nederland. Herziene uitgave L.F.A.M. (Leo) Bombeeck Helmond, Nederland December 2017
Boeken