Leo Bombeeck is in 1990 begonnen met onderzoek te verrichten naar zijn familie. Dit heeft geresulteerd in meerdere publicaties in diverse bladen en meerdere boeken, waar- onder: “Van Boenbeke tot Bombeeck”.
Leo Bombeeck
Doorgaand ben ik op zoek naar nieuwe informatie over alle personenen met de achternaam Bombeeck of met familieleden met deze achter- naam om de stamboom/familieonderzoek completer te maken. Heeft u informatie, foto’s, artikelen, bidprentjes, etc..., welke u zou willen delen met mij, dan stel ik dat zeer op prijs. U kunt contact met mij hierover opnemen via de contactpagina. Alvast vriendelijk bedankt. Leo Bombeeck
Waaronder het huisgezin van wever Jan Bombeeck (ᵒ 1858 - † 1940) bijgenaamd de Gentenaar en diens vrouw rondleurster Maria Clementia Plas (ᵒ 1863 - † 1937) alias Mance Plas DEEL I INLEIDING Tijdens het doorzoeken van een aantal gedigitaliseerde kranten uit de regio  Aalst, aan het einde van de 19de eeuw en het begin van de 20ste eeuw, kwamen we heel wat aan de weet van de daar toen levende families Bombeeck. Deze Aalsterse nieuwsbladen leverden ook een schat aan informatie op over de plaatselijke toestanden en gebeurtenissen in het oude industriestadje Aalst zelf, waarvan we echter de berichtgeving – zoals we verderop zullen zien – wel met de nodige voorzichtigheid moeten benaderen. Verder willen we uitdrukkelijk beklemtonen dat we in dit artikel uitsluitend gebruik hebben gemaakt van feitenmateriaal uit openbare bronnen en uit de archieven van kranten, waarbij we vooral hebben gezocht naar afstammelingen van onze Aalsterse stamvader Bartholomeus ofte Martinus Bombeeck. Deze Bertel ofte Merten Bombeke ging in de Martinuskerk van Aalst op 18 oktober 1720, ten overstaan van de toenmalige onderpastoor R.D. Joannes Josephus Lorent – die één jaar later pastoor van het Begijnhof (′Rector Begginasij′) zou worden – een echtverbintenis aan met de 22-jarige Maria Aldegonde Dhaene. Zij was een dochter van winkelier Joannes Dhaene en Antonia Verstelt die in de Lange Zoutstraat nabij het Sluierstraatje een ′goed geklandeerden lijnwaadwinkel′ (reeds in 1711 geprezen op 5.000 frank!) openhielden en waarvan zoon Martinus Franciscus bij de minderbroeders-kapucijnen was ingetreden in april 1724 als broeder Martinus III van Aalst († Antwerpen, 1 juni 1744, 41 jaar oud).
Bewerkt door de heer Jan Louies voor de V.V.K.A. uit Aalst (België). Voorjaar 2020
Tijdens genealogische opzoekingen stootte Leo Bombeeck uit in het Noord- Brabantse Helmond (zowat 15 km ten noord- oosten van Eindhoven) op een (in de tijd) ver familielid dat in Aalst in de Lange Ridderstraat rechtover ‘het stampkot’ woonde. Zijn interesse voor die oude rosmolen was gewekt. Ook voor ons, Aalstenaars, is dat zo goed als vergeten stampkot intrigerend. Hieronder daarom een neerslag van de opzoekingen Van Leo Bombeeck. Op de hoek van de Lange Ridderstraat met de Korte Ridderstraat lag al vanaf 1672, en misschien zelfs vroeger, een oliestampkot: een slagmolen, die dus niet maalt, maar grondstoffen fijnstampt. Buskruit bij voorbeeld werd zo tot ‘poer’ verbrijzeld. Ook specerijen konden er fijngestampt worden en men kon met een slagmolen de olie uit zaden slaan. Een stampkot kon een windmolen of watermolen zijn, maar heel dikwijls waren het een of meerdere paarden, die door toertjes te maken de mechaniek in beweging brachten. Echte paardenmolens dus. Zo ook onze 17 de en 18 de -eeuwse rosmeulen in de Ridderstraten. De Korte Ridderstraat verdween enkele jaren voor WO I door de afbraak van het huizenblok waar nu het Vredeplein is. We gaan ervan uit dat de andere hoek, nu café Vredeplein, niet tot de Korte Ridderstraat behoorde.... Lees meer....
Home Geschiedenis Online familieboek Boeken Artikelen Foto Gallary Gedachtenisprentjes Rouwbrieven Leo bombeeck Copyright Contact
De molenaars van het stampkot op de Kat
Leo Bombeeck
Op zoek...
Een onfortuinlijke tak onzer aalster familie...
Nieuw
05-10-2022 laatste toevoeging
Home