Handtekening Gillis Boenbeke (1636)
•  OORSPRONG VAN ONZE FAMILIE Onze familie Bombeeck, vroeger onder meer als Boenbeke, Boembeke en Bombeke in de toenmalige geschriften beschreven, was oorspronkelijk een molenaarsfamilie welke haar oorsprongsgebied had in de toentertijd Zuidelijke-Nederlanden, dichtbij de grens met Noord-Frankrijk. Deze molenaarsfamilie was over de ganse streek van de Vlaamse Ardennen verspreid. Onze familienaam doet een Franse herkomst vermoeden, maar duidelijkheid hieromtrent kon niet verkregen worden. Ook een verwantschap met andere families Bombeeck in de Zuidelijke-Nederlanden (de stad Gent en omgeving) kon tot op heden niet worden aangetoond. Gedurende de Fransche tijd (1795 t/m 1813) werd onze familienaam weer dikwijls geschreven zoals in vroegere tijden:  Bombeke !  Wellicht, op deze wijze in Franse documenten geboekstaafd, vanwege onze vermeende Franse afkomst..? Veel van onze naamdragers waren te vinden in de Zwalmstreek, die ruwweg ligt tussen  Zottegem en Ouden-aarde. De Zwalm(-beek) is een landelijke rivier, die op de grens tussen Oost-Vlaanderen en Henegouwen ontspringt, zich noordwaarts een bedding zoekt, ter hoogte van Zottegem naar het westen afbuigt en ongeveer tien km ten noorden van de stad Ouden-aarde uitmondt in de Schelde. Het stroomgebied v/d Zwalmbeek behoort tot de mooiste landschappen van Vlaanderen: een schitterend heuvelend en golvend gebied, rijk aan oude schilderachtige dorpjes, rustieke boerderijen en kerkgebouwen, én met een aantal opmerkelijke fraaie watermolens, waaronder de Boembekemolen. Deze oude watermolen ligt aan de Zwalmbeek net voor de monding van de Boembeek in de Zwalm, precies naast de grens van de gemeenten Rozebeke (Zwalm) en Sint-Goriks-Oudenhove (Zottegem). De Boembeek is een zijbeek van de Zwalm, heeft een oppervlakte van 128 ha. en een lengte van 1900 meter, doorsnijd de gemeente Michelbeke en ontspringt in Elst. In deze prachtige streek verbleven eertijds ook onze verste voorvaders, waarvan er verscheidene het ambacht van molenaar en/of brouwer uitoefenden. De schrijfwijze van onze familienaam… Met de schrijfwijze van onze familienaam is door de gemeenschap in oude tijden eigenaardig omgesprongen, wat mag blijken uit de tientallen naamsvarianten die we achtereenvolgens ontdekten: van der Boembeke, van der Boenbeken, Van Bombeke, Bombeke, Vander Boenbeke, Van Boembeke, Van Boenbeke, Van den Boembeke, Boenbeke, Boembeke, Van der Boombeeke, Boenbeken, Boenbeque, van Boenbeque, Boenbeecx, Bombecke, Bombeck, Bombecx, Boenboek, Bombeecke, Boombeecke, Boenbeek, Boombeek, Bombeeke, Bombeek, Bombeecx, 's-Bombeeck, Boombeeck én… Bombeeck. Uiteindelijk werd de naam Bombeeck voor onze tak van de familie de benaming zoals  die in Vlaanderen in 1796 definitief in de Burgerlijke Stand werd vastgelegd. Andere variante schrijfvormen, in willekeurige volgorde, waren onder andere: Bonbe, van Bambeecke, Bambeke, Bambecke, van Bambeeck, Van Bambe(c)ke(n), Van Boembecke, Boembeque, Boenbecx, Bombe(e)c, Boenboeck(e), Boombeke, Boonbeke, Boonbeek, Boebeeck, Van Boombeke, Van (der) Boenbecke, Boonbeecke, Boonbeeck, Boonbecke, Boonenbeke, Boonebeke, Boonenbecke en Boonbecque.   Het menu v/d dag stond op de muur geschilderd bij de Boem- bekemolen te Michelbeke op de Zwalmbeek en Boembeek.    Hieronder zien we de handtekening van wind- en watermolenaar Gillis Boenbeke, de oudste zoon van molenaar en molenbouwer Arnoldus Boenbeke en Maria Petit. De handtekening werd door ‘muylder’ Gillis Boenbeke gezet op dinsdag 10 juni 1636 te Oomberghen nabij Zotteghem, onder een « contract en voorwaerden raekende de mulder en den watermeulen van Oomberghen ». Op de kaft, waarin de akte uit 1636 zit, staat: Noopende de pachte van Gillis Boenbeke pachter gheweest vanden meulen t’ oomberghe anno 1646… (Volgens heemkundige Georges L. Souffreau uit Woubrechtegem zou deze Gillis Boenbeke fs Arents zijdelings betrokken en wellicht ook werkzaam zijn geweest op de Boembekemolen te Michelbeke!)
Home Geschiedenis Online familieboek Boeken Artikelen Foto Gallary Gedachtenisprentjes Rouwbrieven Leo bombeeck Copyright Contact
Geschiedenis
Gregorius Bombeeck
Geschiedenis