Leo Bombeeck Copyright Contact Leo Bombeeck Copyright Contact Home Geschiedenis Online familieboek Boeken Artikelen Foto Gallary Contact Home Geschiedenis Online familieboek Boeken Artikelen Foto Gallary Contact
© Copyright 2015-2018  Bombeeck Genealogy, designed by RMS. Alle rechten voorbehouden.
Leo Bombeeck is in 1990 begonnen met onderzoek te verrichten naar zijn familie. Dit heeft geresulteerd in meerdere publicaties in diverse bladen en meerdere boeken, waar- onder: “Van Boenbeke tot Bombeeck”.
Lid van culturele vereniging Nieuwerkerken (BE)
Leo Bombeeck
Stamboom familie Bombeeck BelgiŽ / Nederland
Doorgaand ben ik op zoek naar nieuwe informatie over alle personenen met de achternaam Bombeeck of met familieleden met deze achter- naam om de stamboom/familieonderzoek completer te maken. Heeft u informatie, foto’s, artikelen, bidprentjes, etc..., welke u zou willen delen met mij, dan stel ik dat zeer op prijs. U kunt contact met mij hierover opnemen via de contactpagina. Alvast vriendelijk bedankt. Leo Bombeeck
Klik hier voor Meer Artikelen
Artikel, Deel 1 Door Leo Bombeeck
Een Aalsters kinderrijk gezin op het einde der negentiende en het begin der twintigste eeuw.
Nieuw toegevoegd artikel januari 2018
Tijds- en plaatselijke omstandigheden De stad Aalst evolueerde ten tijde van de geboorte van Felix Franciscus van een landbouwmaatschappij naar een industriestad. Tussen zijn geboortejaar 1853 en 1869 groeide het aantal inwoners van 17.493 naar 21.107, ondanks de cholera-slachtoffers van 1866. Na de ingebruiknames van de eerste stoommolens rond 1830 vestigden brouwerijen, garen- en katoenfabrieken, leerlooierijen, olieslagerijen, steenovens, stokerijen, tabaksfabrieken en zeep- en zoutziederijen zich in de stad. Vanaf 1855/56 konden deze bedrijven gebruik maken van spoorwegverbindingen vanuit Aalst naar Dendermonde, naar Ninove-Geraardsbergen-Lessen-Ath en van de spoorlijn Brussel-Aalst-Gent. Ook binnenscheepvaart tussen Aalst en Rotterdam werd mogelijk, door uitbaggeren en kanalisatie van de Dender. Door de aanleg van een kanaal tussen de Denderstreek en het Henegouwse industriebekken werden massagoederen en vooral steenkolen nu over de rivier aangevoerd. De Dender werd de belangrijkste handelsweg van de stad. Langs de spoorlijn en de Dender nam het aantal ondernemingen gestaag toe.
Op de vroege maandagmorgen van 1 augustus 1898, nu bijna 120 jaar geleden, was de destijds 35-jarige Nieuwerkerkenaar Dominicus De Swaef, zoon van Franciscus De Swaef en Rosalia Van Vaerenbergh, begonnen zijn beroep van snoeier uit te oefenen toen hem een noodlottig ongeval trof. Het 'Volksweekblad van Vlaanderen - De Volksstem', van zaterdag 6 augustus 1898, verwoorde het persoonlijk drama als volgt: 'Nieuwerkerken – Maandag morgend was de genaamde De Swaef Dominicus, boomsnoeier, wonende te Nieuwerkerke, bezig met eenen boom te kanteelen, toen opeens in het beneden komen, hij zich mistrapte en bij ongeluk den duim zijner rechterhand afsneed. De Swaef die op eene hoogte was van ongeveer acht meters had, niettegenstaande de smart en het hevig bloedverlies, nog de kracht om beneden te komen, doch nauwelijks was hij beneden of hij viel van de ene flauwte in de andere. De eerste zorgen werden hem toegediend door M. Baetens, doktoor en burgemeester van Nieuwerkerken.' (sic).
Artikel Door Leo Bombeeck
Negentiende eeuwse gebeurtenis uit de dorpsgeschiedenis van Nieuwerkerken:  'eene onfortuinlijke boomsnoeier'