Leo Bombeeck Copyright Contact Leo Bombeeck Copyright Contact Home Geschiedenis Online familieboek Boeken Artikelen Foto Gallary Contact Home Geschiedenis Online familieboek Boeken Artikelen Foto Gallary Contact
© Copyright 2015-2018  Bombeeck Genealogy, designed by RMS. Alle rechten voorbehouden.
Leo Bombeeck is in 1990 begonnen met onderzoek te verrichten naar zijn familie. Dit heeft geresulteerd in meerdere publicaties in diverse bladen en meerdere boeken, waar- onder: “Van Boenbeke tot Bombeeck”.
Lid van culturele vereniging Nieuwerkerken (BE)
Leo Bombeeck
Stamboom familie Bombeeck BelgiŽ / Nederland
EEN ONFORTUINLIJKE TAK ONZER AALSTER FAMILIE...
Doorgaand ben ik op zoek naar nieuwe informatie over alle personenen met de achternaam Bombeeck of met familieleden met deze achter- naam om de stamboom/familieonderzoek completer te maken. Heeft u informatie, foto’s, artikelen, bidprentjes, etc..., welke u zou willen delen met mij, dan stel ik dat zeer op prijs. U kunt contact met mij hierover opnemen via de contactpagina. Alvast vriendelijk bedankt. Leo Bombeeck
Klik hier voor Meer Artikelen
Artikel, Deel 1 Door Leo Bombeeck
Waaronder het huisgezin van wever Jan Bombeeck (ᵒ 1858 - † 1940) bijgenaamd de Gentenaar en diens vrouw rondleurster Maria Clementia Plas (ᵒ 1863 - † 1937) alias Mance Plas DEEL I INLEIDING Tijdens het doorzoeken van een aantal gedigitaliseerde kranten uit de regio  Aalst, aan het einde van de 19de eeuw en het begin van de 20ste eeuw, kwamen we heel wat aan de weet van de daar toen levende families Bombeeck. Deze Aalsterse nieuwsbladen leverden ook een schat aan informatie op over de plaatselijke toestanden en gebeurtenissen in het oude industriestadje Aalst zelf, waarvan we echter de berichtgeving – zoals we verderop zullen zien – wel met de nodige voorzichtigheid moeten benaderen. Verder willen we uitdrukkelijk beklemtonen dat we in dit artikel uitsluitend gebruik hebben gemaakt van feitenmateriaal uit openbare bronnen en uit de archieven van kranten, waarbij we vooral hebben gezocht naar afstammelingen van onze Aalsterse stamvader Bartholomeus ofte Martinus Bombeeck. Deze Bertel ofte Merten Bombeke ging in de Martinuskerk van Aalst op 18 oktober 1720, ten overstaan van de toenmalige onderpastoor R.D. Joannes Josephus Lorent – die één jaar later pastoor van het Begijnhof (′Rector Begginasij′) zou worden – een echtverbintenis aan met de 22-jarige Maria Aldegonde Dhaene. Zij was een dochter van winkelier Joannes Dhaene en Antonia Verstelt die in de Lange Zoutstraat nabij het Sluierstraatje een ′goed geklandeerden lijnwaadwinkel′ (reeds in 1711 geprezen op 5.000 frank!) openhielden en waarvan zoon Martinus Franciscus bij de minderbroeders-kapucijnen was ingetreden in april 1724 als broeder Martinus III van Aalst († Antwerpen, 1 juni 1744, 41 jaar oud).
Een Aalsters kinderrijk gezin op het einde der negentiende en het begin der twintigste eeuw.
Verdwenen Spaanse en andere “plekken” in Aalst en omgeving Deel2 gepubliceerd in LiNiAal december 2016
Nieuw toegevoegd januari 2017
Tijds- en plaatselijke omstandigheden De stad Aalst evolueerde ten tijde van de geboorte van Felix Franciscus van een landbouwmaatschappij naar een industriestad. Tussen zijn geboortejaar 1853 en 1869 groeide het aantal inwoners van 17.493 naar 21.107, ondanks de cholera-slachtoffers van 1866. Na de ingebruiknames van de eerste stoommolens rond 1830 vestigden brouwerijen, garen- en katoenfabrieken, leerlooierijen, olieslagerijen, steenovens, stokerijen, tabaksfabrieken en zeep- en zoutziederijen zich in de stad. Vanaf 1855/56 konden deze bedrijven gebruik maken van spoorwegverbindingen vanuit Aalst naar Dendermonde, naar Ninove-Geraardsbergen-Lessen-Ath en van de spoorlijn Brussel-Aalst-Gent. Ook binnenscheepvaart tussen Aalst en Rotterdam werd mogelijk, door uitbaggeren en kanalisatie van de Dender. Door de aanleg van een kanaal tussen de Denderstreek en het Henegouwse industriebekken werden massagoederen en vooral steenkolen nu over de rivier aangevoerd. De Dender werd de belangrijkste handelsweg van de stad. Langs de spoorlijn en de Dender nam het aantal ondernemingen gestaag toe.